OPINIONI JUAJ KA SHUMË RËNDËSI PËR NENJË KOMUNITET MBARËKOMBËTARANKETA TË NDRYSHME

Rreth DataCentrum

Studim i Tregut dhe Opinionit

Ne ofrojmë një gamë të plotë të shërbimeve të kërkimit të tregut nga metodologjia, instrumentet dhe modelet e ndryshme, rekrutimi për projekte cilësore, mbledhja e të dhënave / punimet në terren, mbledhja e të dhënave për një projekt sasior, analiza, raportimi me konkluzionin e studimit, përmbledhja dhe rekomandimet, deri tek prezantimi verbal përpara klientëve tanë.

Ne jemi të përkushtuar të përdorim përvojën tonë në treg për të siguruar një gamë të gjerë shërbimesh për klientët tanë dhe për të vendosur standarde të reja në fushën e kërkimit të tregut.

Ne ofrojmë zgjidhje me kosto efektive për klientit tanë, fleksibilitet, metoda të plota dhe të sakta të studimit, cilësi të lartë dhe aftësi të plota të shërbimit: në kohë dhe buxhet.

Shërbimet tona

Kërkime Sasiore

Ne pyesim shoqërinë për opinionet e tyre në një mënyrë të strukturuar në mënyrë që të mund të prodhohen fakte dhe statistika të vështira për të udhëhequr procesin e vendimmarrjes.

  • • Intervista ballë për ballë (F2F)
  • • Intervista Telefonike
  • • Intervista brenda/jashtë në dyqan
  • • Intervista me vendndodhje qëndrore

Anketa Online

Një anketë online është një nga burimet më të njohura të mbledhjes së të dhënave, kur një grup pyetjesh anketimi i dërgohet një kampioni të synuar dhe anëtarët e këtij kampioni mund të përgjigjen në pyetjet në lidhje me World Wide Web. Të anketuarit marrin sondazhe në internet përmes mediave të ndryshme si email, sondazhe mbi faqet e internetit, media sociale, etj.

Kërkime Cilësore

Një eksplorim i thelluar i çështjeve, të kuptuarit e fenomeneve duke iu përgjigjur pyetjeve. Fitoni njohuri mbi qëndrimet e njerëzve, sjelljet, sistemin e vlerave, shqetësimet, motivimet, aspiratat, kulturën e stilin e jetës.

  • • Grupe Diskutimi
  • • Intervista të thelluara (me një person)
  • • Intervista të thelluara çift (me dy persona dmth çift, kolegë, etj.)
  • • Vëshgim/Vrojtim

Vizita Misterioze

Vëzhgim dhe matja e cilësisë së shërbimit ose pajtueshmëria me politikat dhe rregulloret e kompanisë, ose mbledhje e informacionit specifik për produktet dhe shërbimet. Anketa MSH është shumë i dobishëm për rrjetet me pakicë në sektorë të ndryshëm si telekomunikacioni, banka, supermarkete, pakicë dhe sektorë të tjerë. 

Kërkime Desk

Mbledhja dhe analizimi i informacionit, tashmë i disponueshëm në shtyp ose publikuar duke përdorur burime ekzistuese, të tilla si shtypi, interneti, raportet analitike dhe botimet statistikore. 

Studim i Sindikuar

Projekti me shumë klientë nënkupton se të njëjtat të dhëna janë në dispozicion për më shumë se një klient, kështu që raportet e studimit janë të disponueshme për blerje të përgjithshme ose pajtim.

Klientët tanë

Welcome to Data Centrum Poll

Get a quote
Si mund t'ju ndihmoj?

Na kontaktoni


Loading
Mesazhi juaj u dërgua. Faleminderit!