Pjesëmarrje në grupe fokusi

Nëse jeni midis moshave 18 – 65 vjeç dhe keni mbaruar gjimnazin ose shkollën e lartë, ju mund të merrni pjesë në grupet e fokusit të zhvilluara nga Data Centrum.

Çfarë janë grupet e fokusit?

Grupet e fokusit janë mbledhje të organizuara në të cilat zhvillohen tematika të para-përcaktuara nga hulumtuesit e Data Centrum.

Në këtë rast jemi të interesuar të zhvillojmë bashkëbisedime për tematika sociale edhe politike. Në këto takime jeni ju vetë të cilët drejtoni bisedimin. Takimet mund të zgjasin rreth 2 orë dhe zhvillohen në zyrat/ambientet e Data Centrum.

Nëse jeni të interesuar, ju lutem plotësoni formularin e mëposhtëm për të aplikuar.

*Vendbanimi Tiranë.

Emri / Mbiemri

Mosha juaj!

Niveli i Arsimit (Shënoni nivelin e arsimit që jeni duke ndjekur momentalisht ose nivelin më të lartë të arsimit që keni arritur)?

Statusi i Punësimit

Bindjet politike?

Pasi disa nga grupet e fokusit që Data Centrum zhvillon ndërtohen rreth tematikave sociale edhe politike, kjo pyetje na ndihmon të formojmë të dhëna më të sakta sipas grupeve që formohen.

A keni votuar në zgjedhjet e fundit (2017)?

A mund të më thoni se tek cila njësi bashkiake votoni?

Numri i kontaktit

Adresa Email-it
Si mund t'ju ndihmoj?

Na kontaktoni


Loading
Mesazhi juaj u dërgua. Faleminderit!